Bước 1: Vào website http://support.agrivina.com

Bước 2: Bấm vào liên kết Click here như hình bên dưới

 

Bạn sẽ đến trang đăng ký

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và bấm nút Register để đăng ký